ຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ເຄເອັສດີ ການຢາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປັນຮ້ານຂາຍຢາແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 1981 ເນື່ອງຈາກຈຳນວນລູກຄ້າຮ້ານຂາຍຢາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກວມເອົາທຸກແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈຶ່ງເກີດມີທຸລະກິດຂາຍສົ່ງໃນນາມ ບໍລິສັດ D&K ການຢາ ໃນປີ 2010. 

ພາຍຫຼັງດຳເນີນທຸລະກິດມາໄດ້ 10 ປີ ຜູ້ບໍລິຫານຮຸ່ນທີ 2 ໄດ້ເຫັນເຖິງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ໃຫ້ກັບຄູ່ຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາມາເປັນ ບໍລິສັດ ເຄເອັສດີ ການຢາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນດ້ານສຸຂະພາບ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດໃນ ສປປ ລາວ.

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນ

 

ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຢາ, ອາຫານເສີມ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນ ໃນຂະບວນການລົງທະບຽນ ໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກທຸກຂັ້ນຕອນ.

ການບໍລິການດ້ານກິດຈະກຳການຂາຍ

 

ການບໍລິການດ້ານກິດຈະກຳການຂາຍຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຂະບວນການຂາຍ ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການແບບ 4 PL ທີ່ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຖານລູກຄ້າທົ່ວປະເທດໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ການຈັດຫາສິນຄ້າ ຈົນເຖິງການສ່ົ່ງມອບສິນຄ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງມີລະບົບ ການຮັບຄຳສັ່ງຊື້ແບບ 15/9 PL ທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ການບໍລິການ ແບບ 4 PL ແລະ ການບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດ

 

ດ້ວຍປະສົບການ ການບໍລິການທີ່ເປັນມືອາຊີບ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຄົບວົງຈອນແບບ 4PL ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຈາກຜູ້ຜະລິດຕົ້ນທາງສູ່ລູກຄ້າປາຍທາງ

    • ການບໍລິການກິດຈະກຳດ້ານການຂາຍ: ພວກເຮົາມີທີມຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກລູກຄ້າ,  ຮູ້ຈັກລູກຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດເປັນຢ່າງດີ ທີ່ພ້ອມນຳສະເໜີເອົາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
    • ການບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດ: ພວກເຮົາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົບການໃນດ້ານການຕະຫຼາດ ທີ່ຈະພັດທະນາແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ

ຄູ່ຮ່ວມມື

_

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດ

_
_

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງ, ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ແລະ ໂພຊະນາການ

_
_

ກຸ່ມບໍລິສັດຢາ

_

ຂ່າວສານ

ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ

ມາເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມພວກເຮົາ ແລະ ເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັນ.